Om hjemmesiden


 

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til William Heinesen og hans forfatterskab. Forhåbentlig kan sitet være til inspiration for både den almindelige læser såvel som for studerende og forskere.

Sitet omfatter en elektronisk bibliografi med mulighed for at udvælge og sortere efter forskellige kriterier i værker og artikler af og om William Heinesen. Endvidere er der en gennemgang af udvalgte artikler og bøger om Heinesen samt citater fra anmeldelser af udvalgte værker. Disse sider er under stadig udbygning

Bibliografien bygger især på : Mia Thorkenholdt og Lars Øhlenschläger - William Heinesen- en bibliografi, 1984 (suppleret med Aage Jørgensens kommentarer i hans anmeldelse af bibliografien i Bogens Verden, 1985), på bibliografidelen i Tårnet midt i Verden , 1994 redigeret af Vár i Ólavsstovu og Jan Kløvstad samt Aage Jørgensen - William Heinesen - et supplement til hans bibliografi, Fróðskaparrit, L p 57-62, 2002.  

Herudover er suppleret med søgning i den danske biblioteksdatabase samt i dansklærerforeningens oversigt over artikler og i Dansk Litteraturcenters forfatterbase (jvf de opgivne links på sitet). Og endelig hvad jeg er faldet over i forbindelse med læsning af specialer, bøger og artikler om Heinesen.

En bibliografi bliver aldrig fuldkommen. Dog vil nærværende udgave i sagens natur være mere komplet end de forgængere den bygger på. Men enhver korrektion eller manglende oplysning vil være meget velkommen. 

Det er håbet at muligheden for udvælgelse og sortering vil gøre den let anvendelig, således at den kan fungere som et praktisk arbejdsredskab i forbindelse med studier af William Heinesen og hans værker