Kontakt vedrÝrende hjemmesidenKommentarer vedrÝrende hjemmesiden kan sendes til

Aksel Bech Christensen
Grusdalsvej 28
DK 8700 Horsens
Denmark

tel. +45 75656062

e-mail : bechr@post9.tele.dk